Hier bij Fuelled, maken we dus graag mooi werk. Om dit te kunnen blijven doen behouden we ons recht op een aantal zaken:

Auteursrecht:

Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders aangegeven, zijn alle materialen op deze pagina's auteursrechtelijk beschermd. Geen enkel deel van deze pagina's, tekst, audio, video of afbeeldingen, mag voor welk doel dan ook worden gebruikt, tenzij expliciete toestemming van Fuelled. Daarom is reproductie, wijziging, opslag in een retrieval-systeem of doorgifte, in welke vorm of op welke manier dan ook, elektronisch, mechanisch of anderszins, strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fuelled. Het weergeven van deze website in externe frames is alleen toegestaan ​​met schriftelijke toestemming.

Inhoud:

Fuelled behoudt zich het recht voor niet verantwoordelijk te zijn voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims met betrekking tot schade veroorzaakt door het gebruik van enige verstrekte informatie, inclusief enige vorm van informatie die onvolledig of onjuist is, zullen daarom worden afgewezen. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Delen van de pagina's of de volledige publicatie inclusief alle aanbiedingen en informatie kunnen door de auteur worden uitgebreid, gewijzigd of gedeeltelijk of volledig verwijderd zonder afzonderlijke aankondiging.

Verwijzingen:

Fuelled is niet verantwoordelijk voor enige inhoud waarnaar op zijn pagina's wordt verwezen of waarnaar wordt verwezen. Als er schade ontstaat door het gebruik van de informatie die daar wordt gepresenteerd, kan alleen de auteur van de respectieve pagina's aansprakelijk zijn, niet degene die naar deze pagina's heeft gelinkt.

Download hier onze volledige algemene voorwaarden in .pdf vorm: